Actievoorwaarden

  1. Deze actie loopt van 20 november 2022 tot 1 mei 2023.

  2. Op grond van deze actie ontvangt de deelnemer die een abonnement op de wekelijkse maaltijdbox afsluit, de eerste maaltijdbox gratis. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een looptijd van minimaal vijf weken. Na de minimale looptijd is het abonnement wekelijks opzegbaar.

  3. De actie vervalt indien deelnemers hun boxen direct na de eerste gratis box op pauze zetten en gedurende een periode van 10 weken niet hun vier aanvullende dozen afnemen. Daarmee ontstaat vervolgens een verplichting de eerste ‘gratis’ box alsnog te betalen.

  4. Er kunnen ten hoogste duizend personen deelnemen aan deze actie. Zodra er duizend deelnemers zijn, vervalt de actie van rechtswege.

  5. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties van EerlijkEten.

  6. EerlijkEten behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden te beëindigen of in gewijzigde vorm voort te zetten.

  7. De deelnemer geeft EerlijkEten toestemming tot het verwerken van de benodigde persoonsgegevens in het kader van de actie.

  8. EerlijkEten is niet aansprakelijk voor eventuele typefouten in deze actievoorwaarden.

  9. Door deel te nemen aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.